Ganadores del REC 2011 Tarragona (Live cinema)

El Jurado del Rec a otorgado el premio de 2000€, en la categorí­a de Live Cinema a Luma por el espectáulo principio de culpabilidad.

El jurat de Live Cinema ha decidit, per majoria, atorgar el premi dâ€TMaquesta secció (dotat amb 2.000€) a LUMA, per espectacle Principios y elementos. El jurat ha volgut reconí ̈ixer amb aquest premi la factura multidisciplinar de la proposta, on convergeix experimentació amb un dispositiu de multipantalla, així­ com la sí­ntesi da Melements analí2gics i digitals amb Melegí ncia dels seus visuals i la realització de música en directe. El jurat vol reconí ̈ixer, entre totes les propostes presentades, la vocació de risc desplegada per aquest projecte.

El jurat da Maquesta secció també ha decidit, per unanimitat, atorgar el Premi Emergent-Hangar a lâ€TMobra amb més projecció (dotat amb 1.000€ i una residencia a Hangar) a APATCHES, per Mespectacle DES-CONEXIÓN. El jurat ha volgut reconí ̈ixer amb aquest premi el valor Muna proposta que hibrida dansa, audiovisuals, interactivitat i internet a temps real, tot incorporant la espai i el context de la actuació a Mescena. El jurat vol recolzar el desenvolupament de les lí­nees de treball aportades dins Maquest projecte en procés.

http://rec11.festivalrec.com/
http://vimeo.com/19395371